Αποφάσεις Δ.Σ. 2008

  • 18η Συνεδρίαση - 31 Ιουλίου 2008 (2)

    Με την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, η δημοτική πλειοψηφία έφερε προς συζήτηση το τελικό κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ερμούπολης.

    Ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι αυτό το σημαντικό θέμα συζητήθηκε αποκλειστικά στη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 2008.

    Το προεδρείο μέχρι σήμερα δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοια μεταχείριση. Αντίθετα, εισηγούνταν τη συζήτηση σημαντικότατων θεμάτων (Κυκλοφοριακή Μελέτη, Πολεοδομικό κ.α.) σε συνεδριάσεις μαζί με δεκάδες άλλα θέματα. Ήταν διαρκής πρόταση της μειοψηφίας, ότι ορισμένα εξαιρετικά θέματα πρέπει να συζητούνται κατ' αποκλειστικότητα, ως μοναδικά θέματα μίας συνεδρίασης.

  • 16η Συνεδρίαση - 4 Ιουλίου 2008 (2)
  • 27η Συνεδρίαση - 11 Δεκεμβρίου 2008 (1)