Αποφάσεις Δ.Σ. 2009

  • 3η Συνεδρίαση - 21 Ιανουαρίου 2009 (3)
    Στην τρίτη συνεδρίαση του 2009, ξεχωρίζει η ψήφιση, κατά πλειοψηφία, του νέου κανονισμού ρύθμισης κυκλοφορίας. Παρουσία δεκάδων πολιτών, η δημοτική αρχή υποχρεώθηκε να δεχτεί τις περισσότερες ενστάσεις που είχαν κατατεθεί.
  • 16η Συνεδρίαση - 7 Αυγούστου 2009 (2)

    Από τα θέματα της 16ης συνεδρίασης ξεχωριζει η τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, με σκοπό την επέκταση των πεζοδρομήσεων. Τα υπόλοιπα θέματα, αν και αρκετά σημαντικα, παρέμειναν στη σκιά του κυκλοφοριακού.